Werk je op niet standaard uren? Wat met de kinderopvang?

Kinderopvang voor mensen die op niet standaard uren werken

De meeste diensten voor jonge kinderen werken van 6 tot 18 uur 's ochtends doordeweeks, maar recente cijfers laten zien dat het aantal mensen dat niet-standaard uren werkt stijgt en dat meer dan één op de drie mensen in de loop van de tijd werkt, waarbij bijna 60 procent van de werknemers geen inspraak heeft in de start- en finishtijd.

Villa De Kinderlantaarn. kinderdagverblijf en BSO in Lelystad,  voelt dit aan en biedt uitgebreide urenzorg aan.

Door dagopvang en lange dagopvang aanbieders de mogelijkheid boden om verlengde uren, flexibel, overnachting en weekend zorgarrangementen aan te bieden aan ouders die het nodig hebben. Spelen we in op werknemers in ploegendienst, zoals werknemers op politieafdelingen en in ziekenhuizen, te helpen hun gezins- en beroepsverantwoordelijkheden beter in evenwicht te brengen.

Welke opties zijn er beschikbaar?

Onze service biedt verlengde opvanguren. Wel hebben we een minimum aantal kinderen nodig om het economisch rendabel te maken.

Service die we bieden:

  • Voorschoolse opvang
  • Dagopvang
  • Naschoolse opvang
  • Overnachting
  • Weekendopvang
  • Opvang op feestdagen

Wij bieden u professionele opvang voor uw kind op tijden dat u er niet voor u kinderen kan zijn.
Dankzij onze service kan u onbezorgd werken aan uw carrière. Zonder een beroep te moeten doen op familie of babysitters.

 

Villa De Kinderlantaarn is een kinderdagveblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is gevestigd in Lelystad. En biedt professionele begeleiding en opvang van jonge kinderen en pubers. Heb je vragen of wil je graag een afspraak plannen? Bezoek onze contactpagina.