ONS TEAM

Het team van Villa de Kinderlantaarn

Het werken in de kinderopvang vereist specifieke competenties, vaardigheden, kennis en een professionele houding. Op ons kindercentrum werken wij met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Op de groep werken vaste pedagogisch medewerkers. Ze beschikken over een diploma voor Sociaal Pedagogisch Werker op minimaal niveau 3 (SPW3) de startkwalificatie om te werken in de kinderopvang. Ook de hogere opleidingen zoals de SPW4 opleiding, sociaal cultureel werker en kindgerichte HBO opleidingen vallen ook onder de startkwalificatie.

Ons streven is er op gericht om op ons kindercentrum zowel MBO als HBO gediplomeerde beroepskrachten met een relevante kindgerichte opleiding in de kinderopvang aan te nemen

Door HBO personeel aan te nemen willen wij een kinderopvangorganisatie die hoogwaardige en kwalitatieve opvang aanbiedt.

Verder houden wij door bijscholing de kennis en deskundigheid van ons personeel op peil.

De beroepskrachten hebben een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en worden regelmatig gescreend. Ze beschikken over een kinder-EHBO en BHV certificaat en volgen jaarlijks de (herhalings-) cursussen voor het behouden van de bevoegdheid.

Bij ziekte of vakantie van één van de vaste beroepskrachten worden er oproepkrachten (invallers) ingezet. Er is een vast team van invalkrachten voor onze locatie.

Deze voldoen net als de vaste pedagogisch medewerkers aan alle kwalificatie-eisen uit de CAO Kinderopvang.

BOL/BBL leerlingen/Stagiair

Wij zijn een erkend leerbedrijf. Als leerbedrijf worden er pedagogisch medewerkers opgeleid. Wij bieden hen de gelegenheid het vak te leren van de aanwezige professionals. Wij beiden zowel BOL- als BBL-studenten de gelegenheid om bij ons stage te lopen.

Bol-studenten/stagiairs kunnen twee of drie dagen per week stage lopen in het kindercentrum. Een BOL-student mag nooit alleen op de groep werkzaam zijn. De stagiair verricht zijn/haar werkzaamheden altijd onder begeleiding van een gediplomeerd pedagogisch medewerker. Een BBL-student combineert leren en werken. Hij/zij werkt 3-4 dagen per week en gaat 1 dag naar school. Een BBL-student kan worden ingezet de 0% en100%.. Dat wil zeggen dat hoe meer de opleiding vordert zij/hij meer verantwoordelijkheden krijgt tot het moment waarop zij/hij zelfstandig mag werken. In de CAO is vastgelegd wanneer een BBL-student mag worden ingezet, hoe vaak en waarvoor.

startup-594091_640

KIJK SNEL OF ER NOG EEN PLEKJE VRIJ IS OF VRAAG EEN RONDLEIDING AAN

Neem vrijblijvend contact op met kindereducatiecentrum "Villa de Kinderlantaarn"

CONTACT

Bedrijfsnaam: Villa De Kinderlantaarn
Contactpersoon: Muriel Leidsman
Straat en nummer: Badweg 17A
Postcode: 8223 PA
Stad: Lelystad
Provincie: Flevoland
Email: info@villadekinderlantaarn.nl
Website: villadekinderlantaarn.nl
Telefoon: 0320-769138
Mobiel: 06-42684564
Kvk: 73627305
Lrkpnr. BSO: 357645790
Lrkpnr. KDV: 181457246

 

OVER ONS

Villa De Kinderlantaarn is ontstaan vanuit de behoefte kinderopvang te bieden waarbij flexibiliteit, huiselijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en betrokkenheid de kernwaarden zijn. Een gezellig, knus en kleinschalig kindereducatiecentrum dat zich zoveel mogelijk richt naar de wensen en opvangbehoeften van ouders en kinderen.