Spelen

De voordelen van spelen

Spelen is een geweldige manier voor kinderen om zich te vermaken en te leven in het moment, maar volgens de experts biedt spelen veel meer dan alleen maar plezier en spel.

Onderzoekers hebben kinderspel gekoppeld aan volwassen prestaties, dus laten we eens kijken hoe spel kinderen kan helpen de wereld te begrijpen en te ervaren, vitale vaardigheden te ontwikkelen en mogelijk zelfs een goede baan te krijgen op latere leeftijd.

Wat zijn de voordelen van spel?

Of uw kind nu winkeltje speelt of bloktorens bouwt, spelen is cruciaal bij het leggen van de basis voor hun fysieke, sociale, emotionele en academische kennis.

Spelen helpt kinderen zich te ontwikkelen:

  • Fijne en grove motoriek, bijv. beweeglijkheid en behendigheid.
  • Creativiteit
  • Emotionele intelligentie
  • Fantasierijke probleemoplossing
  • Zelfregulering
  • Empathie

Het gaat tot de kern van wat ons menselijk maakt, en onderwijsdeskundige, 'Spelen is een primaire, inderdaad een oeroude, manier waarop we de wereld om ons heen leren begrijpen en ervaren'.

De eenvoudige handeling van vrij, zelf geïnitieerd spel helpt de aangeboren creativiteit, verbeelding, interesses en talenten van een kind te ontsluiten. Het helpt kinderen om te ontdekken wie ze zijn en geeft ze onschatbare vaardigheden die ze moeten bezitten in de onzekere toekomst die ze morgen tegemoet gaan.

CEO van The LEGO Foundation, John Goodwin is het daarmee eens. Hij zegt dat we, door kinderen te stimuleren om meer te spelen in hun jonge jaren, 'zullen ze relevant zijn voor de werkplek en voor de maatschappij', vooral nu banen steeds meer geautomatiseerd worden.

Wat is de wetenschap van het spel?

Hoewel spelen voor kinderen en ouders een toevallige connotatie heeft, passen deskundigen op dit gebied een technische definitie toe op de activiteit, als het gaat om de wetenschap van het spel. Intrinsiek gemotiveerd,' in plaats van opgedrongen door de ouders

Welke vormen van spelen komen jonge kinderen ten goede?

Om kinderen te helpen zich fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief te ontwikkelen, bevelen de deskundigen deze vijf speelcategorieën aan:

Fysiek spel, bijvoorbeeld jagen, springen en verstoppen.

Dit helpt kinderen bij de ontwikkeling van hun grove motoriek (d.w.z. de grote spierbewegingen die nodig zijn voor acties als kruipen, lopen, rennen en zwemmen). Fysiek spel ontwikkelt ook hun doorzettingsvermogen en geheugen.

Constructief spel, bijv. bouwen met blokken en karton

Dit helpt kinderen om veerkracht te ontwikkelen (bijv. wanneer hun bloktoren instort) en leert ze vroeg te redeneren en probleemoplossend te werken (bijv. het uitwerken van een toren die niet omvalt).

Fantasierijk spel, bijv. dansen, tekenen en waterspelen

Dit legt de basis voor creativiteit en biedt kinderen de mogelijkheid om 'gevoelens uit te drukken, te communiceren en te experimenteren met de werkelijkheid'.

Dramatisch spel, bijvoorbeeld rollenspel, poppenspel, verhalen vertellen en aankleden.

Dit soort spel helpt jongeren hun emoties te reguleren en belangrijke relationele vaardigheden op te bouwen, zoals empathie, compassie en onderhandeling.

Spelletjes met regels.

Deze spellen scherpen de motorische vaardigheden van kinderen aan en leren ze zelfregulering. Ze leren instructies op te volgen, anderen te kopiëren en zich aan de regels te houden.

Welke zorgen hebben speelexperts?

Hoewel spelen in de beginjaren en daarna veel voordelen heeft, maken sommige deskundigen zich zorgen dat ongestructureerd, vrij spel een 'bedreigde diersoort' is.

Als het gaat om buiten spelen, blijkt uit een onderzoek onder 12.710 ouders in 10 landen dat 10 procent van de kinderen nooit buiten speelt. Terwijl 56 procent van de respondenten zei dat hun kinderen minder dan een uur per dag buiten spelen.

In plaats van op hun eigen manier te spelen, maken sommige deskundigen zich zorgen dat kinderen bezig worden gehouden met een veelheid aan georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld dans, muziek en sport), academisch werk en schermtijd.

Peter Gray, professor in de psychologie aan de Universiteit van Boston, is bezorgd dat dit gebrek aan vrijheid een tol eist van de geestelijke gezondheid van kinderen en hen niet de kans geeft om kritische levensvaardigheden te leren. Kathy Hirsh-Pasek, een professor in de psychologie aan de Temple University, zegt dat kinderen niet alleen academische kennis moeten verwerven, maar ook kansen moeten krijgen om te creëren, te onderzoeken, te onderhandelen en in het algemeen, 'Leer hoe je menselijk kunt zijn'.

Villa De Kinderlantaarn is een kinderdagveblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is gevestigd in Lelystad. En biedt professionele begeleiding en opvang van jonge kinderen en pubers. Heb je vragen of wil je graag een afspraak plannen? Bezoek onze contactpagina.