EDUCATIE

Villa de Kinderlantaarn Educatie

Wij zijn een educatief kindercentrum. Op ons kindercentrum werken wij daarom met een educatief ontwikkelingsgericht programma.

Wij werken met het gecertificeerd Ontwikkelingsgericht-programma Peuterplein Kleuterplein voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In het educatief programma staat de taalontwikkeling en eenvoudig rekenen centraal. Het is een programma dat de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleert en ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs allerlei vaardigheden. Elk kind is uniek en moet functioneren binnen zijn of haar mogelijkheden. Aan de hand van een onderwerp ook wel thema’s genoemd worden vaardigheden bijgebracht. De thema’s worden door de pedagogisch medewerkers uitgewerkt volgens het Ontwikkelingsgericht programma. De kinderen krijgen de mogelijkheid de wereld om hun heen te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen.

Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod tijdens een thema. Een thema gaat over bijvoorbeeld de seizoenen: zomer, winter, lente en herfst. Maar ook andere thema’s komen aanbod. De activiteiten bieden de kinderen de mogelijkheid actief mee te doen. Ze ontdekken zo nieuwe spelvormen en activiteiten. Er wordt veel aandacht besteed aan taal, voorbereidend rekenen, voorlezen, muziek, dans, fantasiespel, knutselen, groepsspel, motoriek, zowel grove als fijne motoriek, wereldoriëntatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling

De pedagogisch medewerkers werken met een vast dagschema dat het actief leren van de kinderen ondersteunt.
Door de vaste volgorde van activiteiten weten de kinderen wat er gaat gebeuren.

Ze hebben greep op wat komen gaat en voelen zich vrij om keuzes te maken en aan de slag te gaan. Op gestructureerde wijze wordt weergegeven hoe de dag zal verlopen. Dit biedt de kinderen houvast en structuur.

Op ons kindercentrum zijn vaste momenten en vaste rituelen.
“Van elke activiteit maken we een leeractiviteit/leermoment”.
Tijdens het fruit eten worden bijvoorbeeld de verschillende soorten fruiten benoemd.

child-1073638_640

Onze Visie

Het team van Villa De Kinderlantaarn brengt iedere dag onze visie en kwaliteit in de praktijk. Kwaliteit in zorg voor uw kind staat steeds bovenaan. We zorgen voor continuïteit en herkenbaarheid in ons team.

Alle medewerkers van Villa De Kinderlantaarn hebben de juiste opleiding en ervaring. Waardoor ze uw kind professioneel kunnen opvangen. En tegelijkertijd een warme en empathische sfeer kunnen bieden.  We waken er steeds voor dat de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd wordt. En we zorgen voor een fijne sociale omgang met andere kinderen en ons team.

KIJK SNEL OF ER NOG EEN PLEKJE VRIJ IS OF VRAAG EEN RONDLEIDING AAN

Neem vrijblijvend contact op met kindereducatiecentrum "Villa de Kinderlantaarn"

CONTACT

Bedrijfsnaam: Villa De Kinderlantaarn
Contactpersoon: Muriel Leidsman
Straat en nummer: Badweg 17A
Postcode: 8223 PA
Stad: Lelystad
Provincie: Flevoland
Email: info@villadekinderlantaarn.nl
Website: villadekinderlantaarn.nl
Telefoon: 0320-769138
Mobiel: 06-42684564
Kvk: 73627305
Lrkpnr. BSO: 357645790
Lrkpnr. KDV: 181457246

 

OVER ONS

Villa De Kinderlantaarn is ontstaan vanuit de behoefte kinderopvang te bieden waarbij flexibiliteit, huiselijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en betrokkenheid de kernwaarden zijn. Een gezellig, knus en kleinschalig kindereducatiecentrum dat zich zoveel mogelijk richt naar de wensen en opvangbehoeften van ouders en kinderen.