DOELSTELLING

Doelstelling Villa de Kinderlantaarn

Wij zijn een jonge en dynamische organisatie die ten doel heeft betaalbare, flexibele, leuke, verantwoorde en vooral kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan te bieden in Amsterdam-Oost die voldoet aan uw wensen en behoeften. In een veilige omgeving kan uw kind opgroeien in een warme en huiselijke sfeer en leggen wij de basis voor een kansrijk leven. Als professionele opvoeders ondersteunen wij u graag bij de opvoeding van uw kind. Kindereducatiecentrum Villa De Kinderlantaarn helpt u om uw zorgtaken met werk te kunnen combineren. Wanneer u daarom kiest voor ons kindercentrum dan maakt u de juiste keuze voor een goede balans tussen werk en opvoeden. Naast deze doelen zorgen wij ervoor dat het kind zich op diverse gebieden kan ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zijn deskundig en zorgzaam hierdoor dragen zij zorg voor:

  • De Emotionele veiligheid ook wel het welbevinden van het KIND.
  • De Persoonlijke ontwikkeling
  • Het aanleren van normen en waarden
  • De Sociale ontwikkeling

De ontwikkelingsgebieden in de Wet Kinderopvang dienen als fundament bij de ontwikkeling van het kind tot een persoon met een eigen identiteit. Wij werken op ons kindereducatiecentrum volgens de kwaliteitseisen zoals die beschreven zijn in de Wet Kinderopvang.

In de kwaliteitseisen en het kwaliteitsmodel volgens Marianne Riksen Walraven voor kindercentra staan de eisen beschreven die betrekking hebben op de pedagogische kwaliteit en de algehele kwaliteit.  Door te werken volgens de Wet Kinderopvang zorgen wij ervoor dat kwalitatieve opvang geboden wordt.

Onze organisatie heeft aan de hand van deze eisen een Pedagogisch Beleidsplan opgesteld en de accommodatie ingericht. Ook stellen wij bepaalde eisen aan de opleiding van de pedagogisch medewerkers, de kwaliteit van de opvang en alles wat belangrijk is om kwaliteit te blijven bieden in ons kindereducatiecentrum.

read-515531_640

KIJK SNEL OF ER NOG EEN PLEKJE VRIJ IS OF VRAAG EEN RONDLEIDING AAN

Neem vrijblijvend contact op met kindereducatiecentrum "Villa de Kinderlantaarn"

CONTACT

Bedrijfsnaam: Villa De Kinderlantaarn
Contactpersoon: Muriel Leidsman
Straat en nummer: Badweg 17A
Postcode: 8223 PA
Stad: Lelystad
Provincie: Flevoland
Email: info@villadekinderlantaarn.nl
Website: villadekinderlantaarn.nl
Telefoon: 0320-769138
Mobiel: 06-42684564
Kvk: 73627305
Lrkpnr. BSO: 357645790
Lrkpnr. KDV: 181457246

 

OVER ONS

Villa De Kinderlantaarn is ontstaan vanuit de behoefte kinderopvang te bieden waarbij flexibiliteit, huiselijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en betrokkenheid de kernwaarden zijn. Een gezellig, knus en kleinschalig kindereducatiecentrum dat zich zoveel mogelijk richt naar de wensen en opvangbehoeften van ouders en kinderen.